Thunderbird 68 – beth sy’n newydd

Mae Thunderbird 68.5.0 wedi ei ryddhau gyda nifer o nodweddion newydd a diweddariadau diogelwch.

Mae’r rhaglen yn cynnig nodwedd rheoli e-byst, calendr a rheolwr tasgau all-lein. Mae modd trefnu iddo reoli nifer o gyfrifon e-byst ar-lein er mwyn eu diogelu all-lein.

Mae’r Thunderbird newydd eisoes ar gael drwy’r system diweddaru a hefyd drwy wefan Cymraeg Thunderbird.net. https://www.thunderbird.net/cy/

Mae modd ychwanegu gwirydd sillafu Cymraeg at y rhaglen, Mae’r ychwanegyn, Geiriadur Cymraeg ar gael drwy’r  Rheolwr Ychwanegion.

Mae dwy nodwedd newydd yn y fersiwn newydd:

1. Cefnogaeth i ddilysiad OAuth 2.0 ar gyfer cyfrifon POP3.
2, Cymorth ar gyfer Estyniad Gwasanaeth Hunaniaeth Cleient IMAP/SMTP

Mae’r ddau yn ymestyn cydnawsedd ac yn ychwanegiadau at restr y rhaglen e-bost o nodweddion sy’n cael eu cynnal.

Nid yw’r uwchraddio o Thunderbird 60.x i 68.x yn un llyfn. Nid yw estyniadau wedi’u gosod yn cael eu diweddaru’n awtomatig yn ystod y broses uwchraddio; gall hyn fod yn angenrheidiol at ddibenion cydnawsedd a gall rhai ychwanegiadau gael eu hanalluogi o ganlyniad. Fodd bynnag, bydd y gwiriad diweddaru integredig ar gyfer ychwanegion yn gwirio am fersiynau newydd o estyniadau wedi’u gosod ar ôl yr uwchraddiad.