LibreOffice 6.4

Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau yn cynnwys nifer o nodweddion newydd.

Canolfan Cychwyn LibreOffice 6.4

Dyma’r manylion:

Gweithiwch yn gynt, gyda mathau amrywiol o ffeiliau

Mae cydnawsedd â Microsoft Office wedi ei wella’n sylweddol, yn arbennig ar gyfer ffeilia DOCX, PPTX ac Excel 2003 XML. Yn y cyfamser, yn Calc, mae’r perfformiad wedi gwella ar gyfer taenlenni gyda lot o sylwadau, arddulliau a thracio newidiadau.

Nodweddion newydd ar gyfer y cartref a busnesau

Yn y Ganolfan Cychwyn, mae gan y lluniau bach eiconau i ddangos pa fath o ddogfennau ydyn nhw. Hefyd, mae cynhyrchydd cod QR ar gael ar draws y casgliad, er mwyn creu codau y mae modd eu darllen gan ddyfeisiau symudol. Ac mae’r nodwedd cuddolygu (redaction), gyflwynwyd yn LibreOffice 6.3, yn eich helpu i guddio data cyfrinachol neu sensitif mewn dogfen. Yn LibreOffice 6.4, mae nodwedd Cuddolygu Awtomatig sy’n caniatáu i chi guddio data ar sail testun neu gydweddiad mynegiadau rheolaidd.

Gwell triniaeth o siapiau, tablau a sylwadau

Pan fyddwch yn defnyddio siapiau yn Writer, mae dewis wedi ei ychwanegu i’w rhwystro rhag gorgyffwrdd ei gilydd. Hefyd, pan fyddwch yn gweithio gyda sylwadau, gallwch nawr eu nodi wedi eu datrys – ac mae nawr yn bosibl gadael sylwadau ar ddelweddau a siartiau hefyd. Yn olaf, mae copïo, torri a gludo o dablau wedi ei wella, gyda dewis dewislen Gludo Arbennig “Gludo fel Tabl Nythog”.

Manylion pellach

Am restr lawn o nodweddion newydd LibreOffice 6.4, ewch i’r nodiadau ryddhau.