Scratch 3.0 – y Scratch Newydd!

Mae Scratch wedi ei anelu at alluogi pobl ifanc o bob oed i raglennu eu straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eu hunain – a rhannu eu creadigaethau gydag eraill yng nghymuned ar-lein Scratch.

Mae Scratch 3 yn cynnwys amryw o welliannau gan gynnwys, mae’n gweithio ar dabledi, estyniadau ar gyfer estyn galluoedd Scratch, gwell golygu sain a lliwiau, chwilio gwell ar gyfer corluniau, seiniau a chefndiroedd, ac ati…

Mae Scratch yn cynorthwyo pobl ifanc i ddysgu i feddwl yn greadigol, ymresymu yn systemig a chydweithio – sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif.

Mae Scratch yn broject gan y Lifelong Kindergarten Group yn yr MIT Media Lab. Mae ar gael yn rhad ac am ddim ac yn Gymraeg.

Yn awyddus am ddeunydd ar gyfer gwersi codio neu glwb codio? ewch i adran Addysgwyr Scratch

Yn rhiant ac eisiau gwybod mwy, ewch i Adran Rhieni

Mae Scratch Bwrdd Gwaith hefyd ar gael ar gyfer defnydd all-lein.