Creu Cyfryngau yn Eich Iaith: Digwyddiad yn Llundain /cc @philonski

[…] ‘Creu Cyfryngau yn Eich Iaith’ yw gweithdy undydd i gynhyrchwyr, cyflwynwyr, newyddiadurwyr ac academyddion sydd yn gweithio ar radio, teledu, print a chynnwys gwe mewn ieithoedd ar wahân i Saesneg. […]

Yn anffodus dw i’n methu mynychu ond mae’r digwyddiad yn edrych fel cyfle da i rannu profiadau gydag arbenigwyr o ieithoedd eraill.

Ewch i’r wefan am ragor o wybodaeth

Cysylltwch yn uniongyrchol gyda’r trefnwyr am fanylion pellach.