Gov UK: cyfle @ybwrdd i adael etifeddiaeth

Mae’r Llywodraeth DU wedi agor ei phlatfform newydd fel prawf beta:
https://www.gov.uk/

(Newyddion ar BBC News heddiw)

Hmmm. Llynedd gwnes i ofyn am ddarpariaeth Gymraeg ac yn ôl y sôn maen nhw yn siarad â Bwrdd yr Iaith a Llywodraeth Cymru.

Yn fy marn i, o ran digidol mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle gwych i Fwrdd yr Iaith, i’r Cadeirydd dros dro a’i thîm, i sicrhau’r darpariaeth gorau yn Gymraeg ar gov.uk.

DIWEDDARIAD: tipyn bach o sgwrs gan gynnwys addewid penodol ganddyn nhw. Llywodraeth DU yw fy hoff lywodraeth – prynhawn yma!

@, hello. Congrats on the beta launch. Will the new site and services support Welsh language users?
@carlmorris
Carl Morris ☺☻
@ prynhawn da this will be incorporated into future iterations of the site
@ prynhawn da iawn. Diolch GovUK!
@carlmorris
Carl Morris ☺☻