Haclediad 15.5 – Yr Iest Test: Adroddiad Digidol S4C

Anrheg Nadolig cynnar i chi Hacledffans, dyma ein hasesiad ni o adroddiad Panel Digidol S4C – Cofleidio’r Dyfodol. Mae Rhodri ap Dyfrig (@nwdls), aelod o’r panel yn mynd a ni trwy’r adroddiad, a be mae’n meddwl i ni ddefnyddwyr gwasanaethau S4C. Bydd Iestyn yn rhoi’r adroddiad i’r Iest Test, gwrandewch i glywed y ddyfarniad.

Nadolig Llawen iawn hefyd i chi gyd sy’n gwrando, a diolch mahwsif i chi am wneud. Ymlaen i Hacio’r Iaith 2012!