Google – logo arbennig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi Sant

ar Google.com a Google.co.uk
a Google.com Cymraeg

Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus!