Digwyddiadau ar apps symudol

Mae Y Ddyfeisfa/Inventorium wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer busnesau Cymreig sydd yn edrych ar y farchnad apps. Mae nhw’n trio dod â datblygwyr, busnesau sydd eisiau defnyddio gwasanaethau symudol ac eraill sydd efo rhyw fath o ddiddordeb yn y maes at ei gilydd.

Dyma’r wybodaeth am y digwyddiadau.

Byddan nhw yn Aberystwyth ar y 18fed o Ionawr ac yng Nghaerfyrddin ar yr 22 Chwefror. Bydd dau ddigwyddiad arall ganddyn nhw yn Iwerddon.