Haclediad #2 – Yr Ail Ddyfodiad

Croeso i ail rifyn yr Haclediad, ydan, da ni wedi mentro creu un arall, ys dywed y kids, be da ni fel?!

Wele Haclediad #2.

Unwaith eto mae Bryn Salisbury (@bryns), Iestyn Lloyd (@iestynx) a Sioned Edwards (@llef), yn trafod tech a’r byd Cymreig.

Buom ni’n trafod:

 • 2.9 Million Enemies in 45 minutes” – Jeremy Hunt yn dweud bod Cymru ddim yn cael ei adael allan o’r cynlluniau band eang uwch-gyflym. Ond yn wir, ‘dyw Cymru ddim yn y treial. Yw hi’n amser nawr i’r cynulliad gael cyfrifoldeb am hwn? Beth am fynediad band-llydan yng Nghymru?
 • Hefyd, ydi’r ymgyrch parth .cym yn ddibwys a’i gymharu gyda’r ymgyrch sy angen ar gyfer band eang yng nghefn gwlad?
 • Windows 7 Series phone, hands on, be di’r farn?
 • Ydi hi’n hen bryd i ni weld fwy o e-lyfrau Cymraeg ar y Kindle ag iBooks? A beth am y term “eLyfr?” ydi o’n gwneud synwyr?
 • Tamaid i orffen: Gwefan Tywydd newydd S4C – beth yw’r farn?
 • Diolch eto i Gafyn Lloyd am ysgrifennu’r gân i’r rhaglen a hefyd am rhoi’r rhaglen at ei gilydd. Gallwch ffeindio mwy allan am Gafyn ar ei wefan gafynlloyd.com.

Cofiwch, mae mwy i ddod, am declynnau, y Gymraeg arlein a llawer mwy; ond am rŵan cyflwynwn yr Haclediad i chi wrando, barnu a rhoi gwaedd i ni am be hoffe chi i ni drafod ar podlediad@haciaith.cymru, neu drwy drydar.

[display_podcast]

Edrychwn mlaen i glywed ganddo chi!

Criw’r Haclediad

3 sylw

 1. Gyda llaw, pam ebost? Dylen ni annog adborth cyhoeddus – os bosib wrth gwrs!

  Fy adborth yw: da iawn, gwych!

 2. “Dark fibre” ma nhw’n galw rhoi gwifrau ffibr opteg trwy systemau carthffosiaeth. Cychwynodd gyda Dŵr Cymru yn rhedeg gwifrau ffibr opteg i siediau yng nghanol caeau ar gyfer ei system monitro a negesu. Yr oedd y mwyafrif o’r ffibrau ma’n gwneud dim ac yn rhedeg trwy’r systemau carthffosiaeth.

  Cychwynodd y cwmni H2O Networks gwneud hyn o Lanelwy. Yn biti mae bellach wedi ei brynu gan gwmni Grŵp i3. http://www.h2o-networks.com/

Mae'r sylwadau wedi cau.