RNIB a llais synthetig Cymraeg ar gyfer pobol dall

Es i i lansiad llais synthetig am bobol dall ar y maes Dydd Mercher.

Siaradodd rhywun o RNIB, yr awdur Catrin Dafydd a Leighton Andrews AC.

Ac wrth gwrs, y llais synthetig!

Mae fe’n defnyddiol iawn am wefannau, llyfrau ayyb.

Ond dw i ddim yn gallu ffeindio unrhyw beth amdano fe arlein yn anffodus! Does dim manylion gyda fi nawr.

Anfonodd Golwg newyddiadurwr felly maen nhw yn cyhoeddi rhywbeth llawn gobeithio.

4 sylw

  1. Wnes i ddarllen y newyddion ar wefan yr RNIB ychydig ddyddiau nôl ond doedd dim sôn am le i gael y meddalwedd.

    Nawr mae gwefan y cwmni Ivo yn cynnwys eitem newyddion am y ‘Welch’ voice (dyna ddechrau da iddyn nhw yn y farchnad Gymreig) ond does dal dim gwybodaeth am sut i gael y llais!

  2. Mae’r stori yma yn parhau i fod yn ryw nofelti sy’n cael ei ail-gyflwyno bob hyn a hyn. Mae’r fideo yn dweud y bydd y llais ar gael yn 2011 nawr (am ddim neu mewn cynnyrch masnachol? Sneb yn dweud).

Mae'r sylwadau wedi cau.