mae Cyngor Caerdydd yn croesawi Fix My Street a theclynnau eraill

http://www.guardian.co.uk/cardiff/2010/jul/15/cardiff-council-mentions-fix-my-street

Efallai bydd rhaid i ddatblygwr lleoleiddio fe yn Gymraeg? Cyfle gwaith?

2 sylw

  1. Yn bendant. Nid mod i eisiau beirniadu MySociety mewn unrhyw ffordd (dw i’n meddwl bod nhw’n bobl gwych) ond gan mai creu gwefannau are gyfer ei wneud yn haws i’r cyhoedd ‘ryngweithio’ gyda sefydliadau cyhoeddus (a vice-versa) yn y Deyrnad Gyfunol yw’r prif reswm dros eu bodolaeth, siawns dylent fod yn meddwl am y gallu i leoleiddio wrth greu pob prosiect. Mae Ddeddf Iaith 1993 yn berthnsaol i bron iawn pob sefydliad mae’n nhw’n creu gwefannau ar eu cyfer dybiwn i.

    Wrth gwrs byddai disgwyl i wirfoddolwyr fel ni wneud y lleoleiddio wedyn.

Mae'r sylwadau wedi cau.