2 sylw

  1. Helo, Gwion yma. Fi sy’n blogio i Pethe. Diolch am y sylw Rhys ac am yr ymateb difyr ar ein gwefan. Fi’n llwyddo i flogio unwaith yr wythnos ar hyn o bryd. Ond mae nhw yn bostiadau (sori!) gweddol hir – ond ddim yn rhy hir gobeithio! Mae’r blog nesa am fynd lan fory ac am drafod y busnes blogio yma. Un sylw bach – mae yn bosib gadael sylw ar y blog hefyd – nid dim ond adran yr Eitemau. Ambell un wedi gwneud. Diolch, Gwion Blog Pethe

  2. Beth o’n i’n feddwl oedd sôn am flogio ar y blog, nid nasd oedd modd gadel sylwadau ar eich blog – ond ddaeth o ddim drosodd yn glir iawn!

    ‘Sdim byd yn bod a’r gofnodion hir chwaith, cyn belled a’u bod yn ddarllenadwy. Yn bersonol, mae’n lot gwell gyannau i flogiau arferol dros mirco-flogio (fel Twiiter) gan bod pobl yn tueddu rhoi mwy o feddwl i mewn i beth sy’n cael ei dweud.

    Edrychaf ymlaen i ddarllen y cofnod blog, a dioclh am adael sylw yma – un awgrym, pam ddim ddefnyddio dy enw ar y blog yn hytrach na ‘Pethe’ neu ‘admin’? Mae’n rhoi mwy o gymeriad i’r peth ac yn edrych yn llai ffurfiol.

Mae'r sylwadau wedi cau.