Di son am fy ymdrech shimpil i i leoleid…

Di son am fy ymdrech shimpil i i leoleiddio Drupal, a faint mor annodd oedd o i ddeall cyd-destun pan roedd cymaint o strings i’w trosi. Eraill yma’n dwedud bod y gwendid gwreiddiol yn y fersiwn Saesneg sy’n cael ei gyfieithu.