“Mozilla Popcorn makes video work like the web.” – Fy rheswm i i ddysgu Javascript eleni

Ma hwn yn gwneud i fi deimlo bod web docs / web native filmmaking / i-docs o fewn gafael pobol sydd ddim yn gryf iawn gyda chôd. Fel fi. Iei! http://mozillapopcorn.org/ Ma’r fersiwn yma’n dangos posibliadau high-end y feddalwedd, ond mae na esiamplau mwy cymunedol / cyfryngau sifig ar wefan Popcorn.