Problemau sylfaenol Apple Ping

Mae Dave Winer wedi trafod Ping yr wythnos hon. http://scripting.com/stories/2010/09/01/aSocialNetworkForMusicCall.html http://scripting.com/stories/2010/09/01/pingFirstUse.html http://scripting.com/stories/2010/09/02/pingItsEvenWorseThanItAppe.html

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,