@haciaith – ffrwd o gofnodion a sylwadau

Newydd ychwanegu ffrwd o sylwadau’r blog haciaith.cymru i’r cyfrif @haciaith ar Twitter http://twitter.com/haciaith Mae’r cyfrif yn darparu ffrwd o gofnodion fel arfer – a nawr sylwadau. Dibynnu ar ansawdd y sylwadau… y bwriad yw 100% dolenni i sgyrsiau technoleg ac iaith ar haciaith.cymru – wastad ar bwnc. DIM rwtsh amherthnasol yn y ffrwd yma! Wrth… Parhau i ddarllen @haciaith – ffrwd o gofnodion a sylwadau