Tagiwyd fel: Civilization IV Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 5:09 PM ar 30 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Civilization IV,   

  Newydd weld cyflwyniad Gruffydd Prys am y ferswin Cymraeg o’r gêm Civilization IV, mwy ar ei wefan: http://www.civilizationcymraeg.com/wordpress/

   
  • Gruff Prys 9:43 AM ar 3 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Hedd: Fe wna i roi gwybod i ti pan fydd y pecyn iaith ar gael ar y safle (mewn diwrnod neu ddau).

   Dwi wedi cyfieithu OpenTTD hefyd, fersiwn cod agored (gwell!) o Transport Tycoon, sef un o fy hoff gemau erioed. Efallai bod angen i mi ddiweddaru’r cyfieithiad.

   Wedi gweld Freeciv hefyd, ac yn chwarae efo’r syniad o ddefnyddio cyfieithiad Civ IV fel cof cyfieithu ar ei gyfer.

  • Rhys Wynne 10:43 AM ar 3 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Wedi cofrestu â OpenOTTD ddoe, disgwyl hawlia golygu rwan. Dw i’n gweld bod y cyfieithiad bron yn barod.

 • Rhodri ap Dyfrig 5:02 PM ar 30 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Civilization IV,   

  Gruffydd Prys “Os ydan ni’n ariannu cyfieithu gweithiau mawr o lenyddiaeth yna dylen ni’n sicr ariannu cyfieithu gemau cyfrifiaduron.”

   
  • Rhodri ap Dyfrig 5:04 PM ar 30 Ionawr 2010 Dolen Barhaol

  • Elin HG Jones 10:28 AM ar 31 Ionawr 2010 Dolen Barhaol

   Y broblem ydy dydan ni ddimyn ariannu gweithiau mawr o lenyddiaeth chwaith!

  • Carl Morris 2:20 PM ar 31 Ionawr 2010 Dolen Barhaol

   Efallai dylai Gruffydd gofynna cwmnïau gemau. Faint o gopïau ychwanegol gyda cyfieithiad Cymraeg fasen nhw yn werthu?

   Beth yw gwahaniaethau economaidd (gyda gemau newydd)?

   Llenyddiaeth – rhaid rhyddhau copïau newydd am cyfieithiad Cymraeg
   cost cyfieithiad
   cost sefydlog (platiau argraff ac hybu/marchnata arbennig)
   costiau ymylol am pob copi (PWYSIG!)

   Gemau – ti’n gallu ychwanegu cyfieithiad i’r dewisiadau eraill fel Ffrainc, Sbaeneg ayyb
   cost cyfieithiad eto a graffigwaith
   cost sefydlog? dim rili
   dim costiau ymylol o gwbl – gyda pob gwerthiant ti’n ar y ffordd i elw

   Beth yw cost cyfieithiad eto – tua? Mae’n bosib i wneud arian gyda gemau…

  • Hedd 5:54 PM ar 31 Ionawr 2010 Dolen Barhaol

   Diolch am hwn. Dwi newydd brynu’r gêm a’i lawrlwytho (1.3GB!) Nawr angen i mi drio deall sut mae ei chwarae!! 😉 Byddai’n bendant yn lawrlwytho’r pecyn iaith pan yn barod.

   Gyda llaw, oes gemau da cod agored rhad ac am ddim ar gael ar gyfer y PC? Falle gallwn gyfieithu rhai o’r rhain a wedyn rhoi dolen iddynt ar Meddal?

   Llongyfarchiadau i bawb am eu gwaith ddoe!

  • Hedd 5:57 PM ar 31 Ionawr 2010 Dolen Barhaol

   Be am Freeciv er enghraifft – http://freeciv.wikia.com/wiki/Main_Page

  • Rhys Wynne 12:05 PM ar 1 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Heb weld FreeCiv o’r blaen – dw i’n licio’r ods yn y llun yma: http://freeciv.wikia.com/wiki/File:Two_eras.png

   Mae Ifan Morgan Jones yn licio potsian gyda gemau hefyd: http://ifanmj.blogspot.com/2009/10/lleidr-yn-y-nos.html

  • Rhys Wynne 4:20 PM ar 1 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

  • Gruff Prys 2:38 PM ar 2 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Diolch am gychwyn yr edefyn Rhodri 🙂

   Tra mod i’n aros i rywbeth osod yn y gwaith…

   Elin HG Jones: Maddeua i mi – be o’n i’n trio dweud oedd bod gwerth cyfieithu llenyddiaeth fawr i’r Gymraeg eisoes yn cael ei gydnabod yn gyffredinol yn y Gymru Gymraeg (gw. erthygl Graham Davies yn Planet dro yn ôl, er enghraifft). Mae cynsail hefyd yn bodoli, fel y gyfres o ddramâu a oedd yn cynnwys cyfieithiad Bruce Griffiths o Le Malade Imaginaire gan Molière, a’r gyfres o gyfieithiadau o straeon gwerin o wahanol ddiwylliannau lleiafrifol, i enwi dim ond dwy enghraifft.

   Dwi ddim yn meddwl bod yno werthfawrogiad tebyg o’r gwerth sydd mewn cyfieithu gemau cyfrifiadur i’r Gymraeg. Dweud y gwir, mae’n hawdd chwerthin ar osodiad o’r fath – dydyn ni yng Nghymru ddim yn cymryd y cyfrwng newydd yma ddigon o ddifrif (er ei bwysigrwydd economaidd a’i gynulleidfa enfawr), ac mae’n gyfrwng sydd bron yn llwyr ar goll o’n hiaith ni, yn wahanol i lenyddiaeth lle mae gynnon ni ddiwylliant llenyddol brodorol cymharol iach.

   Dwi’m am eiliad yn dweud y dylwn ni fod yn cymryd arian oddi ar lenyddiaeth i ariannu gemau cyfrifiadur – dim ond ei bod hi’n bryd i’n hagwedd ni fel Cymry at y cyfrwng aeddfedu, yn union fel y mae’r cyfrwng wedi gwneud yn y blynyddoedd diwetha’.

  • Gruff Prys 9:39 AM ar 3 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Ymateb i Carl: Dwi ddim yn siwr a oes ‘na ddadl economaidd ar hyn o bryd i gwmnïau gyfieithu gemau i’r Gymraeg. Ond, petai gêm fel Civ IV ar y cwricwlwm addysg yng Nghymru (a dwi’n meddwl y dylai fod), byddai rheswm masnachol dros ei gyfieithu, a byddai’n dechrau normaleiddio’r disgwyliad o ggael gemau cyfrifiadur yn y Gymraeg. Gallai hynny yn y pen draw greu marchnad fwy cyffredinol ar gyfer gemau Cymraeg, yn enwedig os ydi technolegau cyfieithu yn gallu gostwng pris cyfieithu yn y cyfamser.

  • Gruff Prys 9:44 AM ar 3 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Hedd: Fe wna i roi gwybod i ti pan fydd y pecyn iaith ar gael ar y safle (mewn diwrnod neu ddau).

   Dwi wedi cyfieithu OpenTTD hefyd, fersiwn cod agored (gwell!) o Transport Tycoon, sef un o fy hoff gemau erioed. Efallai bod angen i mi ddiweddaru’r cyfieithiad.

   Wedi gweld Freeciv hefyd, ac yn chwarae efo’r syniad o ddefnyddio cyfieithiad Civ IV fel cof cyfieithu ar ei gyfer.

  • Elin HG Jones 8:53 PM ar 3 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Deall ergyd dy bwynt yn iawn Gruff. Wrth gwrs mae arian yn cael ei fuddsoddi mewn cyfieithu cynnyrch diwylliannol yn enwedig animeiddio teledu a llyfrau plant. Mae hi’n amserol iawn i godi’r mater gemau cyfrifiadurol ar hyn o bryd yn enwedig gan y bydd gwasanaeth plant hy^n gan S4C yn cychwyn yn y Gwanwyn, a chwmni Boomerang fydd yn ei ddatblygu.

 • Rhodri ap Dyfrig 4:51 PM ar 30 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Civilization IV,   

  Gruffydd Prys rwan yn siarad am gyfieithu gem gyfrifiadur Civilisation IV i’r Gymraeg.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel