Chwilio am arbenigwyr digidol i helpu dysgwyr Cymraeg!

Fforwm Strategol Technoleg Gwybodaeth a datblygiadau digidol i ddysgwyr Mae hi’n ddymuniad gen i yma yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, sefydlu Fforwm i yrru defnydd TG ac adnoddau digidol wrth ddysgu ac addysgu Cymraeg yn ei flaen. Gwelwn fanteision gwahodd cyrff ac unigolion i gyfrannu at y datblygiadau, gan fanteisio ar arbenigeddau penodol.… Parhau i ddarllen Chwilio am arbenigwyr digidol i helpu dysgwyr Cymraeg!

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol