Chwilio am arbenigwyr digidol i helpu dysgwyr Cymraeg!

Fforwm Strategol Technoleg Gwybodaeth a datblygiadau digidol i ddysgwyr

Mae hi’n ddymuniad gen i yma yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, sefydlu Fforwm i yrru defnydd TG ac adnoddau digidol wrth ddysgu ac addysgu Cymraeg yn ei flaen. Gwelwn fanteision gwahodd cyrff ac unigolion i gyfrannu at y datblygiadau, gan fanteisio ar arbenigeddau penodol.

Rhai o’r rhwystrau sy’n ein wynebu’n feunyddiol ydyw mynediad at adnoddau, hawlfraint wrth ddatblygu cynnwys ac yn y blaen. Drwy gyfarfod ar ffurf fforwm ryw ddwywaith y flwyddyn gallwn roi gwybod i’n gilydd am gynlluniau cyfredol a sut byddai modd cydweithio ar y cynlluniau hyn er budd dysgwyr Cymraeg. Byddai modd sefydlu is-grwpiau wedyn i weithio ar brojectau a chyd-ddatblygu cynnwys ac yn y blaen. Byddai’n gyfle mewn ffordd i gydweithio er mwyn cynorthwyo’n gilydd a sicrhau darpariaeth ddigidol werth chweil a chyfredol i ddysgwyr Cymraeg. Tybed a fyddai diddordeb gennych chi ddiddordeb mewn cyfrannu at y Fforwm? Neu ydych yn adnabod rhywun a all fod yn rhan o’r fforwm?

Os am fwy o wybodaeth ebostiwch:
lowri.m.jones@bangor.ac.uk
@Learn_Cymraeg