Newyddion Common Voice Chwefror 2020

Gŵyl Dewi Hapus i bawb!

Cyfraniadau

Erbyn heddiw, 2 Mawrth mae’r ffigyrau cyfraniadau fel â ganlyn:

Recordio: 79 awr Gwrando: 63awr Cyfranwyr: 1172.

Mae cynnydd o ddwy awr yn yr oriau dilysu wedi bod ond mae’r cyfraniadau recordio wedi aros yr un â diwedd Ionawr.

Mae’n beth da ein bod yn dechrau cau’r bwlch rhwng y recordio a’r dilysu gan mai’r data dilysu sy’n cael ei ddarparu ar gyfer y dechnoleg llais. Ond, mae angen parhau i gyfrannu, felly rydym yn gofyn i chi barhau i gyfrannu ac annog teulu, ffrindiau, cyd-weithwyr, sefydliadau a chwmniau i gyfrannu.

Ydy hi’n bosibl i chi ailgychwyn eich ymgyrchoedd Common Voice lleol?

Mae deunydd ymgyrch i’w cael oddi ar wefan Meddal yn https://www.meddal.com/meddal/?p=1643 ac mae gan Common Voice ddeunydd y mae modd eu haddasu yn https://drive.google.com/drive/folders/1RfgsCI6-rs1crh7OhlxryXO5-zN8JREr

Cynnydd yn y Brawddegau i’w darllen

Mae 200 o frawddegau newydd wedi eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg yn ystod y mis, gan ddod a’r cyfanswm i tua 5,000. Mwy fyth o ddifyrrwch darllen!

Cymhariaeth cyfraniadau data Saesneg a Chymraeg, Rhagfyr 2019 (Gw. Tudalen Setiau Data)

Saesneg

Cymraeg

Maint y data

38 GB

1 GB

Oriau wedi’u Recordio

1,488 awr

77 awr

Oriau wedi’u Dilysu

1,118 awr

59 awr

Cyfranwyr

51,072

1,149

Rhyw (amryw heb gofrestru)

46% gwryw / 13% benyw

29% gwryw / 18% benyw

Mae 91 iaith o fewn system Common Voice erbyn hyn.

Ap Macsen – Uned technolegau Iaith, Prifysgol Bangor

Mae fersiwn Beta o ap Macsen, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr ar gael ar yr App Store ac ar y Play Store ac ApkPure ar gyfer ffonau Android. Mae’r ap yn ymgais i greu ap llais i destun tebyg i Alexa neu OK Google ar y ffôn symudol, gan gychwyn gyda nifer cyfyngedig o orchmynion.

Mae’r Uned yn chwilio am brofwyr beta i osod y ffonau ar eu dyfeisiau, profi’r gorchmynion a chyfrannu eu lleisiau drwy’r ap. Os oes adborth, gyrrwch nhw at d.prys@bangor.ac.uk

————————————————-

Mozilla – cwmni meddalwedd cod agored, dim-er-elw mozilla.org/cy/ @Mozilla

Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor @techiaith

Meddal.com – meddalwedd Cymraeg meddal.com @MeddalCom