Y Microsoft Edge Newydd :-)

Diweddariad

*Mae modd diweddaru i’r Microsoft Edge newydd a defnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg*

Diolch i wefan cymorth Microsoft GB mae rhyngwyneb Cymraeg ar yr Edge newydd. Dyma sut mae ei gael i weithio:

Mynd i Settings (clicio ar y byrgyr)>Language>Add language > Dewis y Gymraeg, yna clico ar y Tri dot > Display Microsoft Edge in this language>Restart

Mae llawer o gyrff yn defnyddio Edge a/neu Internet Explorer oherwydd cydnawsedd â rhaglenni meddalwwedd penodol ac felly mae’n hollbwysig cael Edge i fod ar gael yn Gymraeg.

Diolch Microsoft!

———————————————————————————————————————–

*Peidiwch ddiweddaru Microsoft Edge os ydych yn ei ddefnyddio fel porwr Cymraeg*

Cafodd fersiwn newydd o Microsoft Edge ei ryddhau ddoe. Mae’n seiliedig ar Chromium y porwr cod agored sy’n cael ei ddatblygu gan Google. Mae cwmniau eraill yn defnyddio Chromium fel sail, e.e. Opera.

Roedd yr hen Edge ar gael yn Gymraeg ond does dim golwg o Gymraeg ar y fersiwn newydd. Mae Microsoft yn datgan fod y rhaglen wedi ei ryddhau mewn 90 iaith ond nid yw ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, beth bynnag.

Felly, os ydych yn defnyddio Edge am ei fod ar gael yn Gymraeg, peidiwch ei ddiweddaru ar hyn o bryd. Mae Microsoft wedi dangos tipyn o gefnogaeth i’r Gymraeg dros y blynyddoedd ac mae’n biti eu gweld yn peidio â gwneud eto gydag Edge. Gobeithio y daw cyfieithiad yn fuan.

Yn y cyfamser, os medrwch chi, cadwch yr hen Edge neu ddefnyddio Firefox.