700 yn cefnogi Common Voice!!

Rydym wedi cyrraedd 700 o gyfranwyr!

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu. 🙂

Ar hyn o bryd mae gennym 40 awr o ddata wedi ei ddilysu a 47 awr wedi ei recordio. Felly, mae angen parhau i recordio gymaint ag y bo modd ac i wrando a dilysu lleisiau, os gwelwch chi’n dda.

Ymlaen at y 100 awr!

voice.mozilla.org/cy