Llongyfarchiadau i Delyth Prys – Gwobr Adeiladu Cymru, Womanspire 2018

Llongyfarchiadau i Delyth* ar ennill y wobr arbennig yma. Diolch i’r rhai wnaeth ei henwebu, yn gydweithwyr a chyn-gydweithwyr.

 

Mae broliant llawn i’w weld ar dudalen newyddion Prifysgol Bangor.

 

*datgan diddordeb 😉