Haclediad #9 – Yr un [redacted]

Megis ffreis Ffrengig a Big Mac dyma Haclediad #9 mewn amser record o gyflym! Croesawn y polymath cyfryngol Cymraeg, Rhodri Ap Dyfrig (@nwdls) i’r Haclediad am y rhifyn hwn; a byddwn yn trafod dyfodiad iPhone app S4C, sïon yr iPhone 5, e-ddarllenwyr ac e-lyfrau Cymraeg a datblygiadau’r Windows Phone.
Os nad yw Twitter wedi rhoi’n manylion cyswllt i’r cwrt, a’n  byddwn hefyd yn trafod effaith goruwch waharddebau (superinjunctions, diolch heddlu iaith!) ar rwydweithiau cymdeithasol.
Diolch eto am eich cyfraniadau i gyd, i Gafyn Lloyd am gymysgu’r Haclediad ac i bawb sy wedi bod yn gwrando hyd yn hyn!
Criw’r Haclediad – Bryn (@bryns), Iestyn (@iestynx) a Sioned (@llef)