1 sylw

  1. Diolch am y fid o Ll. Ma’r foment pan ma hi a Rhys yn troi rownd r’un pryd yn aur!

Mae'r sylwadau wedi cau.