Haclediad #28: Cynhadledd-I/O

Henffych! Dyma i chi rifyn cynta’r “hâf” o’r Haclediad. Bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn sôn am gynhadleddau di-ri: cynhadledd Creadigidol S4C oedd yn ceisio cael gafael ar ddyfodol digidol ein sianel genedlaethol ac yna cynhadledd Google I/O, gyda yna lwyth o bethau newydd i’w gweld gan y cewri chwilota a hysbysebu, wel, heblaw am eu cofnodion treth hynny ydi.

Fe gyfarfu Bryn â’i arwr, y Nerdist a fuon ni’n trio gwasanaethau cerddoriaeth diweddaraf Twitter. Hyn oll a llawer mwy(dro) i chi fwynhau yn eich clustiau ar draethau a dolydd ein gwlad!

Dolenni