Simon yn edrych mewn i Utherverse a’r VWW

Mae Simon Dyda wedi sgwennu cofnod sydd yn edrych mewn i fyd newydd i mi:

“Rhwyd y Rhithfydoedd”: http://feldagrauynyglaw.blogspot.com/2010/09/rhwydd-y-rhithfydoedd.html

Fel un sydd erioed wedi ymweld â Second Life nac unrhyw rithfyd 3D arall, mae’n ddiddorol gweld sut mae’r pethau yma’n esblygu (neu fel arall, fel mae Simon yn nodi).

Ydi chwant i ‘ffycio afatarau’ yn gwthio technoleg 3D rithiol ymlaen yn yr un modd a gwnaeth o ar gyfer VHS?