Diweddariadau Hydref, 2018 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 1:16 AM ar 11 October 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 71: Toilet BlockChain 

  Croeso i Haclediad cynta’r Hydref – mae Bryn newydd ddod nôl o Chicago, Iestyn yn ei mansion newydd yn Dre ac yn paratoi i redeg hanner Marathon, a mae Sioned yn yfed Öl Mörk a hen wîn. OND mewn newyddion tech, mae iOS12 a’r oriawr Apple newydd allan, a da ni’n trio dod i ddeall y blockchain efo podlediad ZigZag (spoilyrs: dal dim clem).
  Diolch am wrando – gwaeddwch ar @llef @Bryns neu @Iestynx efo unrhyw adborth!

  Dolenni

   
 • Carl Morris 11:46 PM ar 4 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Dewch i helpu recordio’r Haclediad am 2YH dydd Llun ym ‘m@es’ ar y maes #steddfod2013 

  hacior-iaith-maes-eisteddfod-dinbych2013-640

  Steddfodwyr! Dewch yn llu i ‘m@es’ ar y maes i helpu recordio’r Haclediad gyda ni, sef podlediad am dechnoleg, y we, aps, symudol a’r Gymraeg
  2:00YH
  dydd Llun 5ed mis Awst 2013
  Croeso cynnes i bawb!
  Trafodaeth: #haciaith

  Recordir y 30fed pennod o’r Haclediad yng nghwmni @bryns @iestynx @llef (mewn ysbryd) ac eraill.

  Gweler hefyd: amserlen yr wythnos yn Ninbych 2013

   
 • Carl Morris 12:01 AM ar 18 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Hacio’r Iaith 2013 – beth sy’n digwydd? (Diweddariad byw) 

  Newyddion diweddaraf: 8am dydd Sadwrn

  Cyngor gyrru gwefan traffig Cymru http://t.co/xDkpiPl2 byddwn yn trio cynnal sesiynau arlein felly peidiwch teimlo bod rhaid dod #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Mae @ yn dweud ei bod yn "beryglus o rhewllyd" felly bobol #haciaith plis cymrwch ofal. http://t.co/4pG5yblX
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Byddwn ni dal yn mynd yn ein blaenau heddiw ond mae na dipyn o rew felly peidiwch teimlo bod rhaid dod. Well bod chi’n cadw’n saff.

  Newyddion diweddaraf: 12pm dydd Gwener

  Ar ôl trafod fan hyn ac edrych ar y tywydd a’r traffig, y cyngor i bawb sydd wedi cofrestru ydi i beidio teithio i Aberystwyth heddiw. Mae’r ffyrdd yn glir yn y rhan fwyaf o lefydd ond yr A470 yn y de, ond dydi Hacio’r Iaith ddim yn cyfri fel taith angenrheidiol!

  Mi fyddwn fodd bynnag, yn parhau gyda Hacio’r Iaith yfory yn y Llyfrgell Gen ond ar raddfa chydig llai, gan bod sawl un wedi canslo eisoes. Mae nifer wedi gwneud y daith yma’n barod a sawl un o ardal Aberystwyth sydd am ddod felly bydd yna ddigon i wneud diwrnod difyr.

  Mae eraill wedi dweud eu bod am aros i weld sut mae’r tywydd ar y ffyrdd yn y bore cyn gwneud penderfyniad sydd yn swnio’n gyngor call i ni. Y peth olaf ydyn ni eisiau ydi bod pobol yn cymryd taith beryglus. Byddwn yn trydar ac yn blogio’r cyngor teithio diweddaraf yn y bore, ac os ydych chi yn dod bore fory, peidiwch poeni os ydach chi’n cyraedd hwyrach na’r amser cychwyn.

  Os nad ydych yn gallu dod, gadwch i ni wybod, a pheidiwch poeni achos dwi’n siwr wnawn ni ffeindio ffyrdd technolegol i gynnwys a chreu sesiynau arlein lle gall pawb barhau i gyfrannu.

  I ni sydd yma, mi fydd lot o frechdanau i fyta, felly byddwn ni’n storio braster ar gyfer para trwy’r oerfel ma!

  Hwyl am y tro

  Rhodri, Carl a chriw Hacio’r Iaith

  • * * * * * * * * * * *

  Helo bobl

  Er gwybodaeth, mae Hacio’r Iaith dal ymlaen yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar ddydd Sadwrn.

  Mae ambell i berson wedi gofyn am y tywydd, felly dyma pam rydyn ni’n postio.

  Os ydych chi wedi cofrestru, gadwch wybod os ydych chi ddim am ddod am unrhyw reswm.

  (Gyda llaw mae’r digwyddiad Hacathon dal yn mynd ymlaen yn Aberystwyth dydd Gwener hefyd.)

  Byddwn yn diweddaru’r cofnod blog hwn os oes unrhyw newid i drefniadau Hacathon neu Hacio’r Iaith.

  Cyngor pwysig: plîs gyrrwch yn ofalus.

  x

   
  • Sioned Mills 8:26 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hia hacwyr – bydd teulu Mills methu dod fyny oherwydd @minillef, methu meddwl am fynd yn sownd efo babi! Byddai modd setio fyny Google hangout enfawr tybed? Methu coelio byddwn ni’n colli allan, Mr @Bryns yn yr un sefyllfa yn anffodus. Diolch eto am yr holl waith trefnu

   @llef

  • Aelwyn 9:07 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hi Carl a pawb arall,

   Dwi’m yn gweld ni gallu dod yn anffodus, oherwydd y tywydd, ond sicr o ddilyn pethau drwy’r sianelau arferol yn ystod y dydd.

   hwyl

   Aelwyn

  • Gethin While 9:15 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Yn aros i wedl beth sy’n digwydd gyda’r eira – os ddoddiff hi heno byddai yno fory. Os mae’n parhau i gwympo’n drwm acyn thewi dwi’n amau byddai’n gallu cyrraedd mewn pryd/o gwbl o Gaerdydd. Byddai arlein adre beth bynnag – gwhile@gmail.com

  • Delyth Prys 9:20 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Helo,
   Newydd orfod canslo’r bws mini oedd i fod i ddod a ni lawr i Hacio’r Iaith fory oherwydd yr eira :(. Fodd bynnag, os bydd y tywydd yn caniatau yn y bore, bydd llond car ohonom ni yn dal i ddod – 4 neu 5 yn lle’r 8 oeddem ni’n gobeithio amdano. Flwyddyn nesa, allwn ni gael Hacio’r Iaith yn Hawaii yn lle Aber plis :).

  • Rhodri ap Dyfrig 10:25 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Diolch bawb am y negeseuon. Mae’r tywydd yn argymell i bobol beidio teithio heddiw os nad yw’n angenrheidiol, felly peidiwch gwneud os ydach chi’n poeni. Dilynwch gyngor y bobol proffesiynol a chadwch lygad ar be ma’r tywydd yn ei ddweud. Dydi hacio’r iaith ddim werth rhewi’n gorn / crasho car ar rhyw lôn gefn drosto!

   Byddwn ni’n rhoi diweddariad am hanner dydd am ein cynlluniau a chyngor i bobol sydd dal heb ganslo. Mae sawl un wedi dweuyd yn barod na fyddan nhw’n gallu dod, ond gan na fydd Aberystwyth yn cael ei daro’n wael mae’n bosib y byddwn yn cynnal rhywbeth beth bynnag. Nawn ni roi cyngor call am hanner dydd ar ôl trafod ac edrych eto at y rhagolygon.

   Yn y cyfamser, os ydach chi’n penderfynu peidio teithio gadwch i ni wybod cyn gynted ag y gallwch chi.

   Yr eiddoch yn sgarffiog,

   Rhodri

  • Huw Marshall 10:29 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Hia,

   Dwi methu gael allan. (Byw lawr trac ffarm serth).

   Felly fydda’i methu dod yn anffodus.

   Siom enfawr

   H

  • Aled Griffiths 11:04 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dwi methu dod yn anffodus!

  • ifanceinion 11:17 AM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n mynd i drio ‘ngorau i ddod er gwaetha’r tywydd (ond bydda i’n cymryd pob gofal posib wrth gwrs). Peth yw, ar ôl y mis dwi newydd gael, dwi angen hyn yn seicolegol am fwy o resymau na jest trafodaeth tech! 🙂 Os gaiff yr holl beth ei ganslo (croesi bysedd) gadewch i ni wybod, ond fel arall dwi’n bwriadu setio ffwrdd tua 3pm.

  • Leusa 12:48 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Helo griw Hacio’r Iaith, dim ond neges i ymddiheuro na fydda i’n gallu dod i fyny fory.
   Diolch
   Leusa

  • Owain Hughes 1:42 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   O hyd yn bwrw eira’n eitha trwm yma yng ngorllewin Sir Gaerfyrddin. Hefyd mae rhannau o’r A487 o amgylch Synod Inn ar gau, ac mae’r A482 o amgylch Llanbed yn edrych braidd yn wael. Arhosa i i weld sut mae cyflwr yr heolydd bore yfory…

  • Paddy Daley 4:05 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Ffaelu dod yn anffodus.

  • Robin Hughes 7:28 PM ar 18 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Yn anffodus fydda i ddim yn gallu dod fory

  • Lowri Williams 10:12 AM ar 19 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Fydda i ddim yn mentro draw heddiw yn anffodus. Gobeithio y bydd yn ddiwrnod llwyddiannus.

 • Sioned Mills 3:31 PM ar 5 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad #15 – Yr un Gaeafol 

  Croeso i rifyn gaeafol, lled-Nadoligaidd diweddaraf yr Haclediad! Tro hwn bydd Bryn (@Bryns), Iestyn (@Iestynx) a Sioned (@llef) yn trafod Rasberry Pi – y cyfrifiadur bach haciol i blant (neu ni oedolion!) ddysgu rhaglennu, adroddiad Cofleidio’r Dyfodol am ddyfodol digidol S4C; y rhwydwaith cymdeithasol newydd Path ac wrth gwrs Hacio’r Iaith 2012 (Aberystwyth 27 a 28 Ionawr, dewch yn llu!). Gobeithio gwnewch chi fwynhau, ac os na, dangoswch eich rhesymu yma!

  Dolenni
   
 • Sioned Mills 12:20 PM ar 6 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad #12 – Y Byd Post-PC (feat. Bryn Blin) 

  Wedi hir ymaros, dyma gwblhau set o ddwsin i chi efo Haclediad #12 – Y Byd Post-PC. Gwyliwch allan am deimladau cryf iawn yn yr Haclediad tanbeidiaf hyd yn hyn! Yn y rhifyn hwn byddwn ni’n trafod ymddiswyddiad Steve Jobs o’i safle fel CEO Apple Inc, creu cwmni Googorola wrth i Google brynu Motorola ac ymadawiad HP o’r farchnad cyfrifiaduron cartref.

  Be’ mae hyn i gyd yn meddwl i ni fel defnyddwyr, ydan ni wirioneddol mewn byd ‘post-pc’? Da ni’n sicr mewn byd post-papur serch hynny, ond ydi Cymru yn syrthio ymhellach tu ôl iddi, gyda phroblemau Y Lolfa yn cyhoeddi e-lyfrau, a’r prinder o aps i Blant Cymru? Gewch chi glywed y cyfan efo ni yma ar Haclediad #12!

  Mwynhewch!
  Sioned (@llef), Bryn (@Bryns) ac Iestyn (@Iestynx)
   
  • Carl Morris 2:56 PM ar 6 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Post-PC efallai ond gobeithio fyddan ni ddim yn symud i’r oes post-rhyddid.

   Does dim diddordeb gyda fi yn unrhyw ‘ecosystem’ dan gwmni – Apple, Facebook, neb.

   Dw i wir yn meddwl bod mwy o arloesedd gyda safonai agored yn hytrach na unrhyw eco$y$tem.

   Sgwrs dda, diolch!

  • Rhodri ap Dyfrig 11:10 PM ar 6 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Haclediad controfyrsial!

   Ma na un ffordd hawdd o gael Cymdeithas yr Iaith i ddechrau ymgyrch i gael y Gymraeg ar Kindles, apps ac ym mhob parth digidol…ymaelodi, cymryd rhan a dylanwadu. Cymdeithas o bobol ydi hi nid ymgorfforiad o Ffred Ffransis (JÔC, Ffred!). Wir wan, dwi’n siwr fasa nhw’n falch iawn o gael arbenigedd y tri ohonoch chi, neu gefnogi unrhyw ymgyrch da chi isio cychwyn drwy Haciaith. Un ffordd sydd na o newid petha, trio newid o dy hun.

   A “teledu ddim yn bwysig rhagor”? Na’i roi PFFFT masif i hynna! Isio bach o reality check ar y tech-iwtopiaeth yna dwi’n meddwl. Ers pryd mae un cyfrwng erioed wedi disodli’r llall? Arian hysbysbu teledu neu’r drwydded deledu sydd yn gyrru nifer fawr o fentrau gwe ym Mhrydain a’n cynhyrchu llawer o’r arloesedd gorau. Ma teledu, radio, a mastiau darlledu, am fod efo ni am amser hir i ddod.

   O ran e-lyfrau Cymraeg: mi faswn i’n rhoi’r bai yn sgwâr ar ysgwyddau’r Cyngor Llyfrau Cymraeg. Nhw sydd yn ariannu cyhoeddi yng Nghymru, nhw sydd yn gallu gosod yr agenda, nhw sydd yn gallu gwneud yn siwr bod e-lyfrau allan na pan fo’r farchnad yn datblygu a lle nad oes modd gwneud elw ar werthiant e-lyfr. Lle maen *nhw*? Mae cyhoeddwyr yn gorfod ceisio ffeindio ffordd eu hunain o ddatblygu a chwarae teg i’r Lolfa am drio faswn i’n deud. Oes disgwyl i un cyhoeddwr fentro, a gwneud colled ar e-lyfrau, heb gefenogaeth y corff sydd i fod i gefnogi’r diwydiant cyhoeddi.

   Joio’r un yma LOT bois. Ella ddylia ni drio gwylltio Bryn ym amlach 😉

  • Carl Morris 4:31 PM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

 • Sioned Mills 3:27 PM ar 28 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad #11 – Y Llew yr Afal a’r Cwmwl 

  Mae Haclediad 11 yma i chi wrando arno ar yn eich carafan, adlen neu westy moethus ym mro’r Eisteddfod! Yn y rhifyn hwn byddwn yn trafod OS X – Lion ar  y Mac, yr aps diweddaraf Cymraeg (ond yn hepgor update newydd iSdeddfod gan griw Fo a Fe, sori bois!), dyfodiad a thyfiant Google+ a gweledigaeth y buddsoddwr Roger McNamee ar sut bydd yr haenen gymdeithasol ac HTML5 yn newid sut ‘da ni’n defnyddio’r we am byth.
  I chi sy’n mynd i’r Eisteddfod, bydd Hacio’r Iaith Bach yno ar y maes, ewch draw i babell Prifysgol Aberystwyth ddydd Llun i gwrdd â Rhodri @Nwdls Ap Dyfrig a’r criw.
  Mwynhewch!
  Sioned (@llef), Bryn (@Bryns) ac Iestyn (@Iestynx)
   
 • Sioned Mills 3:52 PM ar 30 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad #10 – Yr un niwlog 

  Dyma fo’n boeth i’ch clustiau chi (sôn am boeth, gwrando perffaith i’r gwyliau!) – Haclediad 10, neu Haclediad X i chi ddefnyddwyr Apple.
  Byddwn yn cael cipolwg ar gemau am y tro cyntaf yn y rhifyn hwn, gyda newyddion am yr Wii U, Duke Nukem Forever ac apps gemau rhad ac am ddim i blant gan S4C. Ym myd ffôns bydd mwy o newyddion am yr Nokia N9, a’r Nokia “Sea Ray” y protoeip Windows Phone 7 ‘cudd’ mae Nokia wedi ei ddangos yn yr wythnosau diwethaf (mae’r fideo wedi diflannu yn anffodus).
  Byddwn yn trafod yr iCloud (neu’r tamed ohono, yr iNiwl os hoffech chi, sydd allan yno), a chynlluniau sensro’r we, a ddylen ni fod yn ofnus?
  Diolch eto am wrando ar Bryn (@bryns), Iestyn (@iestynx)  a Sioned (@llef) am 10 hacleciad, welwn ni chi yn yr Eisteddfod!
   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel